Anunţuri


Primăria Medgidia Asocaţia Cluster MEDGreen

Seminar cu tema

Promovarea culturii antreprenoriale pentru dezvoltarea durabilă a oraşului Medgidia04 Martie, 2015, Medgidia


Loc de desfăşurare: Sediul Primăriei Municipiului Medgidia

 

 

 


20.10.2014: Reprezentantii Asociatiei Cluster "MEDGreen" au praticipat la Summit-ul Liderilor cu tema “Stiinta si Educatie. Modele Inovative de Dezvoltare”, organizat la Oxford, Marea Britanie, in perioada 12-15 octombrie, 2014.

In cadrul ceremoniei de anul acesta, desfasurata la data de 14 octombrie, Europe Business Assembly si International Socrates Committee au acordat premiul BEST ENTERPRISE companiei ECOHORNET SRL si premiul MANAGER OF THE YEAR d-lui Iuliean Hornet pentru activitatea sa in domeniul echipamentelor pentru producerea energiei termice si electrice. Acest premiu este o recunoastere a excelentei reputatii in afaceri, a managementului eficient si a cresterii constante a societatii comerciale ECOHORNET SRL si in mod special a activitatii dlui Iuliean Hornet, inventator, fondator si manager a acestei societati.

 


26.08.2014: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie de “Active corporale de tipurile: aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul in cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 10.09.2014

 


26.08.2014: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie de “Active corporale de tipurile: aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul” in cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 22.09.2014

 


26.08.2014: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie de “materiale consumabile” in cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 22.09.2014

 


18.08.2014: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de servicii de consultanță în vederea întocmirii rapoartelor de tip SWOT din cadrul proiectului intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+.

Asociatia „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov), in calitate de beneficiar al proiectului intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice", Axa Prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”, invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul atribuirii contractului de servicii de consultanță in vederea intocmirii rapoartelor de tip SWOT.

Obiectul contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă servicii de consultanţă în vederea intocmirii rapoartelor SWOT, dupa cum urmeaza:

 1. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT pe sectorul de boilere si incineratoare pe baza de peleti
 2. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT a sectorului de echipamente de incalzire solare, echipamente fotovoltaice si solutii hibride
 3. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT in domeniul serviciilor de audit energetic
 4. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT in domeniul serviciilor de cogenerare
 5. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT in domeniul echipamentelor cu celule de combustie
 6. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT a serviciilor de optimizare a instalatiilor de biogaz
Locul de implementare a contractului: Asociatia „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov) – Sucursala Constanta, Str. Zorelelor nr. 79, Telefon/ Fax: 0761606043, Fax 0341.818.459, e-mail: medgreen.cluster@et-is.eu

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata estimată 1 lună de zile de la semnarea acestuia.

Valoarea estimată a contractului: 28810 lei fără TVA

Procedura de atribuire a contractului de servicii: achiziţie directă

Criteriul de atribuire a contractului: raportul calitate -pret

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 22 august 2014, ora 12:00

Data și ora de deschidere a ofertelor: 22 august 2014, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la Asociatia „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov) – Sucursala Constanta, Str. Zorelelor nr. 79, Telefon/ Fax: 0761606043, Fax 0341.818.459, e-mail: medgreen.cluster@et-is.eu

Oferta va conține:

 • Documentele de calificare – formularele solicitate sunt anexate la prezenta
 • Propunerea financiara - Prețul din formularul de oferta va reprezenta prețul total al serviciilor ce fac obiectul achiziției (fără TVA) si va fi exprimat in lei.
 • Propunerea tehnica - prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice. Cerințele prevăzute in caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.
 • Grafic de livrare a documentelor;
NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Modul de întocmire a ofertei:

Documentele de calificare împreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se întocmesc intr-un singur exemplar si se introduc intr-un plic exterior, închis si netransparent.

Pentru clarificări ne puteți contacta la adresa de e-mail medgreen.cluster@et-is.eu sau pe fax: 0761606043, persoana de contact Georgiana Bercaru – Director General.

Documente

 • Caiet Sarcini
 • Formulare tip
 • Template studii