Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în ecotehnologii și surse alternative de energie – MEDGreen (Regiunea Sud-Est și Regiunea București-Ilfov)

Medgidia, Str. Decebal Nr. 35, Camera 20, 905600-Județul Constanța

Tel.:0735398007, Fax: 0341818459, E-mail: medgreen.cluster@et-is.eu

 

 

Nr

 

 

Nota privind elaborarea specificatiilor tehnice

 

1.      aferente achizitiei achizitie de “Active corporale de tipurile:  aparatură birotică, mobilier, echipamente și periferice de calcul” in cadrul proiectului  nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluții inovative materializate în produse și servicii care să conducă la creșterea competitivității firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanțare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operațional Sectorial: Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

2.      Avand in vedere :

-          Consultarile interne in cadrul clusterului cu viitorii beneficiari ai rezultatelor proiectului;

-          Prevederile legale si reglementarile tehnice in domeniu;

-          Prevederile tehnice cuprinse in Cererea de Finantare si anexele acesteia;

-          Specificul Asociatiei Cluster Medgreen;

 

3.      am procedat la elaborarea specificatiilor tehnice aferente achizitiei de “Active corporale de tipurile:  aparatură birotică, mobilier, echipamente și periferice de calcul”.

 

Specificatiile tehnice sunt  prezentate in continuare in tabelul de mai jos:

 

Nr. Crt.

produs

U.M

Cantitate

Specificatii tehnice

1.      

Masa sedinte 10 persoane

Buc.

1

modular (4 module  de 160/80/75 cm), pal  18 mm

culoare  corp: fag ciocolată; blat crem

2.      

Masa sedinte 20 persoane

Buc.

1

modular (4 module  de 160/80/75 cm si 4 module de 120/80/75 cm), pal  18 mm, culoare  corp: fag ciocolată; blat crem

3.      

Scaune mobilier birou

Buc.

30

cadru metallic, vopsit, negru, material stofa

Total

 

 

Produsele ofertate trebuie sa fie noi

 

Pretul va fi exprimat in lei. TVA-ul va fi evidentiat separat.

 

Situatia personala a ofertantului

3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 14 si a art. 15 din OUG 66/2011 privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitii

 

Criterii de atribuire:

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare .Va fi selectată câștigătoare oferta care prezintă un raport optim de calitate-preț pentru beneficiar.

 

Intocmit,

Bacu Camelia

 

 

Director General,                                                                 

Bercaru Georgiana