Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


Proiectul MEDGreen+

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Axa Prioritară: 1 - „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”
Domeniul major de intervenţie: D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”
Operaţiunea: - „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”

Nr. contract: 1CLT/800.027/03.06.2014
Cod SMIS: 49755

Valoare totală proiect: 4.658.076 RON
Asistenţă financiară nerambursabilă: 3.863.029 RON

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


 

Scopul proiectului

Scopul proiectului MEDGreen+ il reprezinta cresterea competitivitatii partenerilor asociati in cadrul Asociatiei „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov)” prin dezvoltarea de solutii inovative materializate in produse si servicii competitive pe plan european si regional. Conceptul proiectului MEDGreen+ şi activitatea Clusterului MEDGreen se încadrează în paradigma economiei verzi, care se bazează pe principiile dezvoltării durabile, ţinând seama de cunoştinţele acumulate în ultimii ani în domeniul ecologic şi economic. Proiectul corespunde şi obiectivelor domeniului major de intervenţie D.1.3 şi ale Operaţiunii „Sprijn pentru integrarea intreprinderilor in lanurile de furnizori sau clustere”, prin dezvoltarea unei structuri de afaceri competitive pe piaţa naţională şi internaţională.

Obiective generale

Obiectivele specifice ale proiectului

 

 

 


Activităţi previzionate a se realiza

 1. Analiza SWOT a intreprinderilor asociate in cadrul clusterului; (luna 1- luna 3)
  1. Analiza SWOT pe sectorul de boilere si incineratoare pe baza de peleti;
  2. Analiza SWOT a sectorului de echipamente de incalzire solare, echipamente fotovoltaice si solutii hibride;
  3. Analiza SWOT in domeniul serviciilor de audit energetic;
  4. Analiza SWOT in domeniul serviciilor de cogenerare;
  5. Analiza SWOT in domeniul echipamentelor cu celule de combustie;
  6. Analiza SWOT a serviciilor de optimizare a instalatiilor de biogaz;
 2. Planificare strategica pe fiecare sector la care s-a facut analiza SWOT; (luna 4 –luna 6)
 3. Dezvoltarea planului de marketing in vederea implementarii strategiilor definite pe fiecare sector; (luna 7-luna 12)
  1. Dezvoltarea de studii de piata si dezvoltarea pietelor;
  2. Dezvoltarea de studii in vederea cresterii productivitatii;
  3. Dezvoltarea de planuri de marketing pentru produsele oferite de membrii clusterului;
  4. Stimularea si facilitarea transferului de tehnologii;
  5. Implementarea de sisteme de management;
 4. Activitati CDI; (luna 2- luna 18)
  1. Cercetari asupra valorificarii energetice a dejectiilor organice prin peletizare si incinerare;
  2. Cercetari asupra cresterii performantelor cazanelor pentru producere de apa calda pe baza de peleti;
  3. Analiza in vederea identificarii de posibilitati de integrare in cazanul cu peleti a unor agregate pentru producere de energie electrica;
  4. asupra metodelor de constituire a substratului in statiile de biogaz destinate neutralizarii dejectiilor zootehnice;
  5. Cercetari in vederea identificarii resurselor energetice secundare in statiile de tratare a apei si instalatii de producere a biogazului;
 5. Dezvoltarea serviciilor de instruire; (luna 6- luna 18)
  1. Identificarea cerintelor de instruire a resursei umane in intreprinderile asociate la cluster;
  2. Dezvoltare de module si cursuri organizate in cadrul clusterului;
  3. Implementarea sistemelor de asigurarea calitatii si imbunatatire continua;
  4. Certificarea modulelor si dezvoltarea schemelor de implementare;
 6. Dezvoltarea serviciilor oferite de cluster; (luna 6- luna 18)
  1. Identificarea analiza si prioritizarea serviciilor solicitate de membrii clusterului;
  2. Implementarea serviciilor pentru obtinerea de finantari si intocmire de proiecte;
  3. Dezvoltarea serviciilor de promovare a clusterului prin participare la misiuni de afaceri, targuri si expozitii;
  4. Dezvoltarea serviciilor de networking si socializare intre membrii clusterului;
 7. Managementul proiectului (luna 1- luna 18)
 8.