We are sorry, this page is available only in Romanian Language. If you want to translate it to English by using Google Translate click here

Anunțuri de achiziţii


05.05.2015: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii de consultanta în cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

Obiectul contractului

 •    - Achizitionarea de servicii de consultanta pentru intocmirea de studii de piata pe sectoarele definite
 •    - Achizitionarea de servicii de consultanta pentru intocmirea de studii in vederea cresterii productivitatii pe sectoarele definite

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 11.05.2015 ora 12

 


23.04.2015: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie de privind achiziţia de Servicii de consultanta in vederea „Stimularii si facilitarii transferului tehnologic” in cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 30.04.2015 ora 12:00

 26.08.2014: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie de “Active corporale de tipurile: aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul in cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 10.09.2014

 


26.08.2014: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie de “Active corporale de tipurile: aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul” in cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 22.09.2014

 


26.08.2014: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie de “materiale consumabile” in cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interventie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 22.09.2014

 


18.08.2014: Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de servicii de consultanță în vederea întocmirii rapoartelor de tip SWOT din cadrul proiectului intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+.

Asociatia „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov), in calitate de beneficiar al proiectului intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice", Axa Prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operatiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”, invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul atribuirii contractului de servicii de consultanță in vederea intocmirii rapoartelor de tip SWOT.

Obiectul contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă servicii de consultanţă în vederea intocmirii rapoartelor SWOT, dupa cum urmeaza:

 1. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT pe sectorul de boilere si incineratoare pe baza de peleti
 2. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT a sectorului de echipamente de incalzire solare, echipamente fotovoltaice si solutii hibride
 3. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT in domeniul serviciilor de audit energetic
 4. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT in domeniul serviciilor de cogenerare
 5. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT in domeniul echipamentelor cu celule de combustie
 6. Consultanta in vederea intocmirii raportului rezultatelor analizei SWOT a serviciilor de optimizare a instalatiilor de biogaz
Locul de implementare a contractului: Asociatia „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov) – Sucursala Constanta, Str. Zorelelor nr. 79, Telefon/ Fax: 0761606043, Fax 0341.818.459, e-mail: medgreen.cluster@et-is.eu

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata estimată 1 lună de zile de la semnarea acestuia.

Valoarea estimată a contractului: 28810 lei fără TVA

Procedura de atribuire a contractului de servicii: achiziţie directă

Criteriul de atribuire a contractului: raportul calitate - pret

Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 22 august 2014, ora 12:00

Data şi ora de deschidere a ofertelor: 22 august 2014, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la Asociatia „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov) – Sucursala Constanta, Str. Zorelelor nr. 79, Telefon/ Fax: 0761606043, Fax 0341.818.459, e-mail: medgreen.cluster@et-is.eu

Oferta va conține:

 • Documentele de calificare – formularele solicitate sunt anexate la prezenta
 • Propunerea financiara - Preţul din formularul de oferta va reprezenta prețul total al serviciilor ce fac obiectul achiziției (fără TVA) si va fi exprimat in lei.
 • Propunerea tehnica - prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice. Cerințele prevăzute in caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.
 • Grafic de livrare a documentelor;
NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Modul de întocmire a ofertei:

Documentele de calificare împreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se întocmesc intr-un singur exemplar si se introduc intr-un plic exterior, închis si netransparent.

Pentru clarificări ne puteţi contacta la adresa de e-mail medgreen.cluster@et-is.eu, persoana de contact Georgiana Bercaru – Director General.

Documente

 • Caiet Sarcini
 • Formulare tip
 • Template studii