Cluster MEDGreen

Asociaţia este persoană juridică română, de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, care funcţionează potrivit legislaţiei române, Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000.

 

Scopul Asociaţiei îl reprezintă facilitarea şi promovarea cooperării dintre întreprinderi, oameni de afaceri, instituții de cercetare şi învăţământ, precum şi alte organizații care să contribuie sau să sprijine activitățile inovative pentru realizarea de produse şi servicii competitive pe plan naţional şi internațional, cu valoare adăugată ridicată şi pentru a genera locuri de munca şi oportunităţi de dezvoltare durabilă regională.

 

 

Obiectivele Asociaţiei Cluster MEDGreen

Asociaţia acţionează în vederea atingerii următoarelor obiective:

 

 

 

 

Membrii Asociaţiei Cluster MEDGreen


S.C. Solarom S.R.L.
CIF: 21565172
Adresa: Şos. Naţională nr. 12 A, Topraisar
Jud. Constanţa

S.C. Ecohorneţ S.R.L.
CIF: 26893448
Adresa: Str. Italia nr. 4
Chiajna
Judeţul Ilfov

SC Dache & Fiul Srl
CIF: 2781749
Adresa: Bucureşti, Şos. Berceni nr. 17/16, Sector 4

 

SC NEWAGRO SRL
CIF: RO 17760515
Adresa: Constanta, Bld. Aurel Vlaicu, nr.99, bloc AV2, Sc. A, et 2, ap.6

S.C. Darv Machine Tools S.R.L.
CIF: 29103039
Adresa: Bucureşti, Str. Grigore Vodă nr.9 Sector 4

S.C. Arman Construction SRL.
CIF: RO 17599363
CUI: J28 /424 /2005
Adresa: Tufeni, judeţul Olt

 

S.C. Monsson Alma SRL.
CIF: 9881605
CUI: J13 /2440 /1997
Adresa: Gălbiori, Constanţa

S.C. Metalica S.R.L.
CIF: 5950044
Adresa: Strada Petre Ispirescu 75, București

S.C. Klean Eco Plus S.R.L.
CIF: 36039117
Adresa: Str. Amurgului 1, Sat Vadu, jud. Constanța

SC FINNRO Development SRL
CIF: 27834350
Adresa: Str. Pescarilor 1
Constanța

SC Europlastic SRL
CIF: 431810
Adresa: Bdul. Timisoara 98E C
Bucureşti

Registrul Auto Român
CIF: 1590236
Adresa:
Calea Griviţei, nr. 391A
Bucureşti

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
CIF: 3127522
Adresa: Galaţi, Str. Domnească 47

Universitatea Bucureşti
CIF: 4505502
Adresa: Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE "DELTA DUNARII"
CIF: RO2646378
Adresa: Strada Babadag , nr. 165, jud. Tulcea, Romania

Municipiul Medgidia
reprezentat de d-nul Valentin VRABIE, Primar
Adresa: Medgidia, str. Decebal nr. 35, jud. Constanța

Primăria Orașului Ovidiu
Reprezentată de domnul George SCUPRA, Primar
Adresa: Strada Sănătății 7, Ovidiu, jud. Constanța

Primăria Comunei Cumpăna
Reprezentată de doamna Mariana GÂJU, Primar
Adresa: Strada Constanței 132, Cumpăna, jud. Constanța

Persoane fizice:

Oancea Laurențiu
Constanța

Lepădatu Mihaela-Irina
Constanța

 

 

Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele juridice semnatare ale prezentului Statut, ce beneficiază de drept de vot în cadrul Adunării Generale.

Membrii asociaţi sunt persoanele fizice şi juridice care, prin hotărârea luată cu majoritate de voturi a Adunării Generale, dobândesc calitatea de membru al Asociației ulterior constituirii acesteia şi drept de vot în cadrul acesteia în schimbul achitării unei taxe de intrare.

Membrii de onoare sunt persoanele fizice şi juridice cu activităţi sau rezultate remarcabile în domeniu. Membrii de onoare dobândesc acest statut în baza hotărârii Adunării Generale la iniţiativa Consiliului Director sau a unui membru, nefiind obligaţi la plata contribuției semestriale şi nebeneficiind de drept de vot în cadrul Adunării Generale.

Calitatea de Membru asociat se dobândeşte prin admiterea unei cereri de înscriere adresată Adunării Generale şi achitarea taxei de intrare în cazul Membrilor asociaţi.

Calitatea de membru al Asociaţiei va fi exercitată de către persoana ce reprezintă în mod legal persoana juridică, sau de către o persoană mandatată de propria organizaţie.