Cluster MEDGreen

Asociaţia este persoană juridică română, de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, care funcţionează potrivit legislaţiei române, Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000.

 

Scopul Asociaţiei îl reprezintă facilitarea şi promovarea cooperării dintre întreprinderi, oameni de afaceri, instituții de cercetare şi învăţământ, precum şi alte organizații care să contribuie sau să sprijine activitățile inovative pentru realizarea de produse şi servicii competitive pe plan naţional şi internațional, cu valoare adăugată ridicată şi pentru a genera locuri de munca şi oportunităţi de dezvoltare durabilă a oraşului Medgidia şi a zonelor limitrofe.

 

 

Obiectivele Asociaţiei Cluster MEDGreen

Asociaţia acţionează în vederea atingerii următoarelor obiective:

 

 

 

 

Membrii Asociaţiei Cluster MEDGreen


Municipiul Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, reprezentat de d-nul Marian IORDACHE, Primar


S.C. Apollo Ecoterm S.R.L., codul fiscal 27312152, cu sediul în Str. Dezrobirii nr. 15, Medgidia, Judeţul Constanţa, reprezentată de d-nul Marius Ciprian BABOS, Director

S.C. ET Innovative Solutions S.R.L. codul fiscal 19275975, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 37, Bl. S5A, Sc. A, Et. 3, Ap. 8, Constanţa, Judeţul Constanţa, reprezentată de d-nul Laurenţiu OANCEA, Administrator

 

S.C. ET Audit Energetic S.R.L., codul fiscal 24943434, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 37, Bl. S5A, Sc. A, Et. 3, Ap. 8, Constanţa, Judeţul Constanţa, reprezentată de d-nul Constantin STRECHE, Administrator

S.C. Solarom S.R.L., codul fiscal 21565172, cu sediul în Şos. Naţională nr. 12 A, Topraisar, Judeţul Constanţa, reprezentată de d-nul Georgică VOINEA, Director general

S.C. Ecohorneţ S.R.L., codul fiscal 26893448, cu sediul în Str. Italia nr. 4, Chiajna, Judeţul Ilfov, reprezentată de d-nul Iuliean HORNEŢ, Director general

 

 

S.C. Termorep S.R.L
CIF: RO 1469332
CUI: J38/576/1991
Adresa: Ramnicu Valcea, Str.Strandului 76-78, judeţul Vâlcea

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
CIF: 3127522
Adresa: Galaţi, Str. Domnească, nr. 47

Universitatea Bucureşti
CIF: 4505502
Adresa: Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107

 

SC Dache & Fiul Srl
CIF: 2781749
CUI: J40 /29645 /1992
Adresa: Bucureşti, Şos. Berceni nr. 17/16, Sector 4

SC NEWAGRO SRL
CIF: RO 17760515
CUI: J13 /2256 /2005
Adresa: Constanta, Bld. Aurel Vlaicu, nr.99, bloc AV2, Sc. A, et 2, ap.6

S.C. SOLARDUOBEST S.R.L.
CIF: RO 27745415
CUI: J40/11488/2010
Adresa: Bucureşti, Str. Grigore Vodă nr.9 Sector 4

 

S.C. Arman Construction SRL.
CIF: RO 17599363
CUI: J28 /424 /2005
Adresa: Tufeni, judeţul Olt

S.C. Monsson Alma SRL.
CIF: 9881605
CUI: J13 /2440 /1997
Adresa: Gălbiori, Constanţa

S.C. Gomez Team Invest SRL.
CIF: RO 27441157
Adresa: Bucuresti, Str. Valea Rosie nr. 3, Bl Z8, Ap 6

Sunrise CSP Pty Ltd
PO Box 109
Civic Square, ACT 2608, Australia

AEI-Audit Energetic Industrial S.R.L.
CIF: 34715360
Adresa: str. Theodor Aman, nr. 5A, Medgidia, jud. Constanţa

SC PROPER RECYCLING SRL
CIF: RO 27989150
CUI: J40/1104/2011
Adresa: Sos. Bucuresti, Nr. 57 Ciorogarla, 077055, Jud. Ilfov Romania

SC Bio Power Prod SRL
CIF: 29195725
CUI: J26/999/2011
Adresa: Sat Pietris, Nr. 1a, com. Deda, Judet: Mures

Registrul Auto Român
CIF: 1590236
Adresa: Calea Griviţei, nr. 391A, Bucureşti

 

 

  • Membri fondatori;
  • Membri asociaţi;
  • Membri de onoare;
Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele juridice semnatare ale prezentului Statut, ce beneficiază de drept de vot în cadrul Adunării Generale.

Membrii asociaţi sunt persoanele fizice şi juridice care, prin hotărârea luată cu majoritate de voturi a Adunării Generale, dobândesc calitatea de membru al Asociației ulterior constituirii acesteia şi drept de vot în cadrul acesteia în schimbul achitării unei taxe de intrare.

Membrii de onoare sunt persoanele fizice şi juridice cu activităţi sau rezultate remarcabile în domeniu. Membrii de onoare dobândesc acest statut în baza hotărârii Adunării Generale la iniţiativa Consiliului Director sau a unui membru, nefiind obligaţi la plata contribuției semestriale şi nebeneficiind de drept de vot în cadrul Adunării Generale.

Calitatea de Membru asociat se dobândeşte prin admiterea unei cereri de înscriere adresată Adunării Generale şi achitarea taxei de intrare în cazul Membrilor asociaţi.

Calitatea de membru al Asociaţiei va fi exercitată de către persoana ce reprezintă în mod legal persoana juridică, sau de către o persoană mandatată de propria organizaţie.